> Hledat
×
- - - > 23-3-17

Tisková zpráva

Zhodnocení podpisové akce, další kroky iniciativy „Je to i tvoje město“

V období od 24. února do 20. března tohoto roku proběhl sběr podpisů pod petici “Za kvalitní řešení náměstí Míru v Jindřichově Hradci”, jež vznikla ze soukromé iniciativy „Je to i tvoje město“. Petice je adresovaná zastupitelstvu města Jindřichův Hradec. Sběr probíhal jednak na určených místech v Jindřichově Hradci (Dada club Kasper, Bistro Střapatá Bohunka, obchod U Dvou lvů, obchod Inspirace, Čajovna U zámku, Bar 69, Pizzerie Padrino, ZUŠ Vítězslava Nováka), ale též na internetové stránce www.e-petice.cz. Někteří signatáři zaslali své podpisy poštou. Svůj podpis na petiční archy připojilo celkem 721 občanů Jindřichova Hradce a přilehlého okolí. V menším počtu pak obyvatelé jiných měst v České republice. Těm, kteří z nějakého důvodu nemohli připojit svůj podpis pod arch, pak většinou sloužila internetová petice,

v níž se sešlo celkem 144 podpisů. Celkem se tedy se zněním petice, jež apeluje na to, aby jakékoliv budoucí úpravy náměstí Míru v Jindřichově Hradci byly prováděny v souladu s promyšlenou koncepcí tohoto náměstí, která by měla vzniknout v rámci architektonické soutěže, ztotožňuje 865 signatářů. Zároveň těchto celkem 865 lidí různého věku, vzdělání, původu a zaměstnání, vyjádřilo svůj nesouhlas s postupem radnice města Jindřichův Hradec ve věci zadání projektu úprav náměstí Míru. S variantou úprav náměstí Míru, která zvítězila v anketě uspořádané městem Jindřichův Hradec s počtem hlasů 471 a jejíž realizaci schválila rada města 15. února 2017, tito lidé nesouhlasí.

Není třeba dále příliš zdůrazňovat, že náměstí Míru lze bezpochyby zařadit mezi nejcennější historická městská prostranství v České republice. O tom svědčí i nebývalá odezva činnosti iniciativy „Je to i tvoje město“ v regionálních mediích, ale také mezi odbornou veřejností. K tématu se vyjádřila Česká komora architektů, občanské sdružení CBArchitektura, Arch Wars, Material Times a další.

Cítíme velkou zodpovědnost a vážíme si důvěry všech signatářů petice. Cílem iniciativy „Je to i tvoje město“ bude v následujících dnech a týdnech odevzdat petici oficiální cestou a navázat dialog s nejvyššími představiteli města Jindřichův Hradec a jeho zastupiteli. Chceme zdůraznit, že náměstí Míru by mělo být pro Jindřichův Hradec prioritní otázkou, jelikož se jedná o pomyslnou výkladní skříň celého města. Jde o strategické místo z pohledu turistického ruchu a tím pádem i ekonomické prosperity.

V neposlední řadě má ale náměstí sloužit také svým obyvatelům. Jeho podoba musí být kompromisem mezi minulostí a přítomností. Kvalitní veřejný prostor musí umět plnit různorodé požadavky obyvatel a návštěvníků a zároveň esteticky odpovídat standardům tvorby současného veřejného prostoru a památkové péče. Dosáhnout takové kvality lze jen díky komplexnímu procesu, v jehož středu stojí architektonická soutěž. Jsme přesvědčeni, že bez ohledu na dosud utracené peníze, je ještě čas se vrátit na počátek celého procesu. Prostřednictvím participačních schůzek s veřejností za účasti odborníků je nyní možné definovat adekvátní, srozumitelné a kvalitní zadání, které bude podkladem pro uspořádání architektonické soutěže.

V této chvíli nepovažujeme za podstatné, zda na realizaci studie celkové architektonické revitalizace prostoru náměstí jsou vyčleněny finanční prostředky, či nikoliv. Nyní je na místě nastartovat koncepční proces, který bude od samého začátku transparentní. Budou se ho účastnit odborníci, stejně jako veřejnost a podnikatelské subjekty, které jsou na charakteru tohoto veřejného prostranství přímo závislí. Během hledání kvalitního zadání bude muset zajisté dojít k řadě dílčích kompromisů. Je ovšem velmi důležité, aby s nimi byli všichni srozuměni. Jedině tak bude možné vytvořit náměstí, které slouží skutečně všem.

Rádi bychom jménem svým, ale i jménem všech signatářů, požádali naše radní a zastupitele o anulaci výsledků předešlé ankety, z níž vzešel vítězný návrh úprav náměstí Míru a o zahájení věcné a korektní diskuze o nové podobě tohoto významného veřejného prostranství.

 

Za petiční výbor

Filip Hauser, Matěj Šebek, Martin Vaněk

Zdroj: #jetoitvojeměsto

X Zavřít