> Hledat
×
- - > 1-9-17

Pivovar

Návrh využití a rekonstrukce objektu bývalého zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci

Problematika obnovy objektu bývalého zámeckého pivovaru nacházejícího se v historickém srdci Jindřichova Hradce je mnohovrstevnatá a k jejímu řešení je zapotřebí komunikace mezi zainteresovanými složkami, mezi nimiž stojí na jedné straně město jako staronový majitel objektu a sousedící instituce: Správa státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií a Dům gobelínů. Na straně druhé vstupuje do hry veřejnost, která je oslovena radnicí města za účelem soustředění návrhů na využití chátrajícího objektu.

Vzniká tedy diskuze, do níž si touto cestou dovolujeme přispět několika poznámkami a návrhy.

Proces hledání nové funkce objektu bývalého zámeckého pivovaru (dále pouze ZP) v tuto chvíli teprve začíná a neměl by být uzavřen pouhým výčtem všech navrhovaných řešení a případně součtem hlasů pro a proti jednotlivým návrhům. Navrhovaná řešení by měla být dále projednávána na několika úrovních. Prvotní jsou debaty s veřejností a zejména konzultace se specialisty. V dohledné době by měly vzniknout minimálně tři návrhy, které by měla projednávat rada a zastupitelstvo města. V této souvislosti by měly vzniknout studie proveditelnosti jednotlivých řešení a jejich udržitelnosti.

Považujeme v této souvislosti za nutné zdůraznit, že ZP velice pravděpodobně nebude a ani nemůže sloužit pouze jednomu účelu, měl by být tedy multifunkčním centrem.

Hledání nového využití objektu by se mělo podle našeho názoru řídit především ekonomickými kritérii. ZP by si na sebe měl jednoduše sám vydělat.

Ideálně by se jeho funkce měla promýšlet s ohledem na náplň ostatních hradeckých organizací a institucí. Domníváme se ale, že brand nového multifunkčního centra by měl vycházet z původní funkce a historie objektu.

Navrhovaná řešení, která prozatím pronikla do médií, jako například minipivovar s restaurací a ubytovací kapacitou, nebo divadelní sál, jsou řešení podle našeho názoru pro město přínosná, ovšem za předpokladu, že budou dále konzultována s odborníky. Vybudování a provoz takového objektu vyžaduje know-how, které v tuto chvíli nikdo v Jindřichově Hradci nemá. V tomto směru bude zapotřebí, aby ZP vedl zkušený manažer/manažerka a minipivovar získal zkušeného sládka, divadelní popřípadě koncertní sál zase zkušeného dramaturga. Bez ekonomické rozvahy a obchodního plánu do budoucna by byl tento projekt předem odsouzen k neúspěchu. Toto komerční využití by mělo být s ohledem na zmíněný brand vyvažován rozsahem menší expozicí o historii pivovaru, která by připomněla i osobnost Bedřicha Smetany a jeho otce, jenž zde působil jako sládek v letech 1831 – 1835.

Zcela podstatnou otázkou v souvislosti s hledáním funkce objektu ZP je jeho památková ochrana a způsob rekonstrukce objektu. Dohled orgánů památkové péče je v případě významných historických staveb, jako je tato, automatická a vyplývá ze zákona. Jsme přesvědčeni, že je zapotřebí zachovat v maximální možné míře původní prvky a konstrukce stavby. Rekonstrukci a zachování si podle našeho názoru zaslouží jak původní renesanční prvky, tak i cenné jižní průčelí z 19. století. Objekt je však v havarijním stavu.

Architekt, který navrhne rekonstrukci objektu, bude stát před nelehkým úkolem spočívajícím v doplnění původních prvků budovy novou, zcela současnou vrstvou. Právě zde vidíme největší problém a nejcitlivější místo celého procesu. Hledání ideálního tvaru a vyvážení mezi kvalitní současnou a historickou architekturou by mělo probíhat zcela transparentní formou v rámci architektonické soutěže, v níž by měli být osloveni špičkoví architekti. V této souvislosti není prostor pro projekční kanceláře regionálního významu. Architektonická soutěž by se však neměla omezit pouze na řešení samotného objektu, ale i vstupního prostranství a okolí budovy, které patří mezi nejatraktivnější a přesto nejvíce zanedbané ve městě. Jindřichův Hradec má šanci, která se neopakuje. Šanci citlivě a vkusně dotvořit historické centrum, dokončit tak dlouholetý proces rekonstrukce městské památkové rezervace a vytvořit nový atraktivní veřejný prostor.

 

V Jindřichově Hradci, 31. 8. 2017

MgA. Filip Hauser

Bc. Matěj Šebek

Mgr. Martin Vaněk

Zdroj: #jetoitvojeměsto

X Zavřít