> Hledat
×
- > 21-9-19

Nový systém zeleně

Veřejné projednání Územní studie systému sídelní zeleně Města Jindřichův Hradec a jeho místních část

Zveme širokou veřejnost na projednání dotčené studie. Setkání proběhne v pondělí 9. 9. 2019 od 16.00 hod v kinosále KD Střelnice. V rámci  studie je  řešena rozsáhlá problematika sídelní zeleně, nejen jejího stavu a funkce, ale i  rozvoje.  

co je cílem SYSTÉMU ZELENĚ
• vytváření podmínek pro venkovní volnočasové aktivity obyvatel
• zlepšení prostupnosti krajiny a její funkce reakreace
• zvyšování estetické a pobytové hodnoty veřejných prostranství
• kvalitní veřejný prostor = růst cen nemovitostí
• zvýšení ekologické hodnoty příměstské i širší krajiny
• zastavení degradace a defragmentace krajiny
• stabilizace půdy (vodní a větrné eroze)
• zadržení vody a snížení odtoku
• zvyšování biodiverzity

autorský tým
Ing. Miroslava Cimburková
Ing. Michaela Zudová
Ing. Martin Charvát
Ing. arch. Milan Špulák ml.
Ing. arch. Matěj Šebek

spolupracující odborníci
Ing. Ivana Nováková (odbor ŽP)
DiS. Petra Šelepová (odbor ŽP)
Ing. Petr Hesoun (odbor ŽP)
Vladimír Krampera (odb. rozvoje)
Pavel Hryzák (odb. rozvoje)
Ing. Petra Vozábalová (odbor ÚP)
Ing. Vladimír Kopp (odbor ÚP)

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
Ing. Milan Špulák st.

Zdroj: www.jetoitvojemesto.cz, www.jh.cz

X Zavřít