> Hledat
×
- > 27-3-17

Městský architekt

Třebíč vybrala nového městského architekta. Nikoliv úředníka, ale tvůrčí apolitickou osobnost, která pojmenovává koncepci a směrování města v oblasti rozvoje. Zároveň inciuje debatu mezi občany o obsahu takového směrování.

Třebíč má městského architekta

Debatu o tom, že Třebíč potřebuje městského architekta, otevřelo vedení města už v loňském roce. „Pozice městského architekta tady léta byla, politickým rozhodnutím pak byla zrušena. Já pevně věřím, že ji do roka obsadíme,“ uvedl tehdy starosta Pavel Janata. Po třech kolech výběru se komise shodla na jednom z celkem pěti uchazečů.

Výběrové řízení na obsazení pozice městského architekta bylo vypsáno v lednu letošního roku a přihlásilo se do něj celkem pět uchazečů. Výběrové řízení připravovalo město ve spolupráci s Českou komorou architektů (ČKA), včetně konzultace podmínek řízení. Ve výběrové komisi byl starosta Pavel Janata, místostarostka Marie Černá, místostarosta Vladimír Malý, za odbornou veřejnost architekti Lubor Herzán (Třebíč), Vladimír Charvát (Ústí nad Labem), Marek Janatka (Chrudim, pověřen ČKA) a Petr Velička (Velké Meziříčí).

Rozhodlo třetí kolo

Komise v prvním kole výběrového řízení zhodnotila podané přihlášky, kde uchazeči mimo doloženého vzdělání a praxe museli předložit také soupis doposud realizovaných konzultačních, školících a projekčních, případně publikačních prací. Všech pět uchazečů podmínky splnilo a postoupili do druhého kola výběru. To představovalo ústní rozhovory s jednotlivými uchazeči. Do třetího kola po odborných rozhovorech postoupili dva uchazeči. „Ti před komisí plnili i různé úkoly, například dostali od komise základní informace o prostoru současného autobusového nádraží a měli definovat zadání architektonické soutěže, či popsat případovou studii,“ popsala průběh řízení místostarostka Marie Černá. Ve třetím kole, kam byli kromě komise pozváni také vedoucí příslušných odborů městského úřadu, byl vybrán Ing. arch. Jaroslav Hulín.

Jaroslav Hulín pochází z Třebíče. Tady se narodil a vystudoval gymnázium, další studia potom absolvoval v Praze, kde nyní také žije. Pro Třebíč začne pracovat 3. dubna na základě smlouvy o konzultační a poradenské činnosti v oblastech architektury a urbanismu, v rozsahu 2 pracovních dnů týdně.

Zdroj: http://www.trebic.cz/trebic-ma-mestskeho-architekta/d-32061

Zdroj: www.trebic.cz

X Zavřít