> Hledat
×
- > 4-11-17

Markéta Holá

Podívejte se, jak zpracovala konverzi zámeckého pivovaru absolventka Fakulty architektury ČVUT architekta Markéta Holá. Věnovala se tomuto projektu v rámci svého studia v ateliéru prof. Girsy. Rozhodně se nejedná o architektonický vstup radikální, ale o památkově citlivý a realistický.

Tématem v tomto případě nemusí být nutně jenom funkční využití objektu, ale celkové formální pojetí konverze. Všimněte si, jak je nakládáno s původními konstrukcemi, a kde je vložena vrstva nová, která umožňuje umístit do národní kulturní památky současné funkce – v tomto případě knihovnu.

Velice zajímavý moment je pak obnovení Hamerského potoka na nádvoří před jižní fasádou pivovaru.

 

 

Zdroj: #jetoitvojeměsto

X Zavřít