> Hledat
×

Kdo jsme

Je to i tvoje město

Iniciativa Je to i tvoje město byla založena Filipem Hauserem, Matějem Šebkem a Martinem Vaňkem v roce 2017. Vznikla jako reakce na městem plánované úpravy veřejného prostoru na náměstí Míru. Od tohoto roku v Jindřichově Hradci působí jako iniciátor diskuse mezi městem a veřejností na aktuální témata na poli veřejného prostoru, architektury a umění. Tato činnost má formu publikovaných komentářů a kritik, přednášek a především komentovaných procházek. Iniciativa se zaměřuje primárně na architekturu 20. století v Jindřichově Hradci a představení autorů, kteří se na současné podobě města podíleli. Snaží se aktivně pracovat s laickou i odbornou veřejností. Jedním z cílů iniciativy je ustanovení městského architekta, jemuž město bude schopné nabídnout adekvátní podmínky pro kvalitní výkon této funkce.

Martin Vaněk

Narozen roku 1982 v Jindřichově Hradci. Je historik umění, kurátor a výtvarný kritik. Vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Od roku 2017 je doktorandem Katedry teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Pracoval jako kurátor v Muzeu Jindřichohradecka, Alšově jihočeské galerii a také v metodickém centru při Moravské galerii. Je spoluautorem stálé expozice v AJG s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 201(6,7,8…). Působí jako externí kurátor AJG, kurátor Mezinárodního keramického sympozia Bechyně a člen občanské iniciativy Je to i tvoje město. Je spoluautorem publikace Jak se dělá galerie, která v minulém roce vyhrála mezinárodní cenu na veletrhu dětské knihy v italské Bologni.

Filip Hauser

Narozen roku 1990 v Jindřichově Hradci. Výtvarný umělec zaměřený na prostorovou tvorbu, grafický design a ilustraci. Ve své tvorbě se zaměřuje především na práci s konkrétním prostorem a jeho pamětí. Vystudoval v ateliéru Sochařství 2 na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně u prof. Jana Ambrůze. Na FaVU VUT v Brně působí od roku 2017 jako doktorand.  Člen občanské iniciativy Je to i tvoje město. Od roku 2014 působí jako grafik na volné noze.

Matěj Šebek

Narozen roku 1992 v Jindřichově Hradci. Dokončuje magisterské studium na Fakultě architektury v Praze v oboru architektura a urbanismus. Zabývá se architekturou prostředí všech měřítek od detailu interiéru po městský veřejný prostor. Prostřednictvím inciativy Je to i tvoje město se věnuje specificky tomuto tématu v Jindřichově Hradci. Je spoluzakladatelem architektonického ateliéru STUDIO DVA:JEDNA, kde také aktivně působí jako architekt.

X Zavřít